จัดการบุ๊คกิ้ง
1.ลงชื่อเข้าใช้

สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ คุณจำเป็นต้องมีอีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
หมายเหตุ ‘password’ คือ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ บนเว็บไซต์ และ ‘passcode’ คือ รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ห้องเก็บของ

1.1 เลือก “Book now”

1.2 ไปที่ “ลงชื่อเข้าใช้”
1.3 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล และรหัสผ่านที่เคยลงทะเบียนไว้ และกดปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้”
2. ไปที่ ‘การจองของฉัน’
หากลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ จะสังเกตได้ว่าปุ่มลงชื่อเข้าใช้กลายเป็นชื่อที่คุณลงทะเบียนไว้
2.1 ไปที่ชื่อของคุณ และเลือก “การจองของฉัน”
2.2 จะปรากฎหน้า “การจองของฉัน”
3A. การขยายเวลาการจองแบบครั้งเดียว
วิธีการการชำระเงินการสำหรับขยายเวลาการจองแบบครั้งเดียวเท่านั้น และสำหรับการต่ออายุแบบอัตโนมัติ โปรดดู 3B. การขยายระยะเวลาการจองแบบอัตโนมัติ
3A.1  เลือก “ขยายระยะเวลา” สำหรับห้องเก็บของที่คุณต้องการขยายเวลาการจอง หากไม่มีปุ่มขยายระยะเวลาแสดงในหน้าเว็บไซต์   กรุณาไปที่ “บัญชีของฉัน” to enter your card details.
3A.2 เลือกระยะเวลา
3A.3 เลือก “ชำระเงิน” เพื่อยืนยันการขยายระยะเวลาการจอง
3B. การขยายระยะเวลาการจองแบบอัตโนมัติ
สำหรับฟังก์ชั่นการขยายระยะเวลาการจองแบบอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดใช้งาน และปิดการใช้งานได้ตลอดเวลา
3B.1. คลิกที่ปุ่มเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นการขยายระยะเวลาการจองอัตโนมัติ
3B.2. หากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นสำเร็จปุ่มจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และหากต้องการยกเลิกสามารถคลิกที่ปุ่มสีแดงอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งานการขยายระยะเวลาการจองแบบอัตโนมัติ