Rewards

สะสม Point เพื่อแลกรับส่วนลด สำหรับการจองห้องเก็บของออนไลน์ที่ ARYU Self Storage

Rewards

สะสม Point เพื่อแลกรับส่วนลดสำหรับการจองห้องเก็บของออนไลน์ที่ ARYU Self Storage

รับ Point ทันที

ของยอดการใช้จ่ายสำหรับ
การจองห้องเก็บของออนไลน์

1 Point = 1 Baht

ทุกๆ 100, 500 และ 1,000 Point สามารถแลกเป็น Voucher เพื่อใช้แทนเงินสดในการจองครั้งถัดไป

วิธีสะสม Point

วิธีที่ 1 สะสม Point จากการจองด้วยระบบออนไลน์

รับ Point 5% ของยอดการใช้จ่ายเมื่อทำจองห้องเก็บของด้วยระบบออนไลน์

1. ลงชื่อเข้าใช้ 

2. กรอกข้อมูลเพื่อทำการจองห้องเก็บของ

3. หลังจากการจองผ่านเว็บไซต์ของเรา 5% ของยอดการใช้จ่าย จะกลายเป็น Point โดยอัตโนมัติ

วิธีที่ 2 สะสม Point จาก Referral Link
รับ Point 100% ของยอดการใช้จ่ายเมื่อเพื่อนคุณทำการจองผ่าน Referral Link ของคุณ

1. ลงชื่อเข้าใช้

2. ไปที่ชื่อของคุณ และเลือก “แต้มของฉัน”

3. คัดลอก Referral Link ของคุณ แนะนำให้เพื่อนของคุณจองห้องเก็บของ ARYU Self Storage หลังจากเพื่อนของคุณทำการจองผ่าน Referral Link ของคุณสำเร็จ คุณจะได้รับ Point 100% ของยอดการใช้จ่าย

วิธีใช้ Point แลกเป็น Voucher

วิธีที่ 1 แลก Point ระหว่างการจอง

1. ลงชื่อเข้าใช้ 

2. กรอกข้อมูลเพื่อทำการจองห้องเก็บของ

3. ก่อนชำระเงิน เลือกเปลี่ยน Point เป็น Voucher ในหัวข้อ VOUCHER เพื่อรับส่วนลดทันที

วิธีที่ 2 แลก Point ผ่านหน้า “แต้มของฉัน”

1. ลงชื่อเข้าใช้ 

2. ไปที่ชื่อของคุณ และเลือก “แต้มของฉัน”

3. เลือก “REDEEM” ในหัวข้อ REDEEM DISCOUNT

4. หลังจากกด REDEEM เพื่อเปลี่ยน Point เป็น Voucher คุณจะได้รับ Code เพื่อนำไปใช้ในการจองครั้งถัดไป

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. คุณจะได้รับ Point หลังจากการชำระการใช้จ่าย
2. ทุกการจองห้องเก็บของจาก ARYU Self Storage ผ่านระบบออนไลน์สามารถสะสม Point ได้
3. Point ที่ได้รับมาจาก 5% ของยอดการใช้จ่าย ยกเว้น Point ที่ได้จาก Referral Link ซึ่งจะได้รับ Point 100% ของยอดการใช้จ่าย
4. Point ไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้
5. Point มีอายุการใช้งาน 3 ปี