บริการแพ็คและขนย้ายระหว่างประเทศ INTERNATIONAL RELOCATION SERVICE
การย้ายงานหรือย้ายที่อยู่ข้ามประเทศอาจมีความยุ่งยาก ดังนั้น ให้บริการ RELOCATION SERVICE ของเราเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่คุณ เราจะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการแพ็ค จัดเก็บ ไปจนถึงการเปิดหีบห่อที่ปลายทางสุดท้าย โดย Yamato Unyu
วิธีการใช้บริการ บริการแพ็คและขนย้ายระหว่างประเทศ

1. เลือกพื้นที่เช่าเก็บของ

ดูขนาดห้องและตารางราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจ

2. จองกับทีมของเรา

ปรึกษาหรือแจ้งบริการที่คุณต้องการ และแจ้งขนาดพื้นที่จัดเก็บที่คุณต้องการ

3. ถ่ายภาพสิ่งของ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขนย้ายสิ่งของและปลายทาง (วัน เวลา และสถานที่) รวมถึงถ่ายภาพสิ่งของที่คุณต้องการขนย้าย (โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน)

4. ชำระเงิน

หลังจากแจ้งรายละเอียดผ่านอีเมลทางทีม ของเราจะติดต่อกลับเพื่อแจ้ง ยอดชำระค่าบริการ

6. เตรียมเอกสาร

แนบเอกสารข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการ และหลักฐานยืนยัน ตัวตนที่ลงลายมือชื่อให้ผู้ให้บริการ ขนย้าย (สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต)

5. บริการขนย้าย

ผู้ให้บริการขนย้ายจะเข้าไปรับสิ่งของ ที่ต้นทางเพื่อเริ่มขนย้ายไปยัง ARYU Self Storage สาขาที่คุณต้องการ

7. ภาพถ่ายยืนยัน

หลังจากที่ทีมขนย้ายดำเนินการเก็บของของคุณเสร็จแล้วจะมีหลักฐาน ภาพถ่ายยืนยันโดยแจ้งผ่านอีเมล