เปรียบเทียบโปรแกรมราคา
มีความแตกต่างกันในเรื่องของราคา ระยะเวลาการใช้บริการห้องเก็บของ และช่องทางการชำระเงิน
ตารางราคา
ARYU สาขา ลาดกระบัง
ARYU สาขา แหลมฉบัง
ตารางเปรียบเทียบโปรแกรมราคา

โปรแกรมสมาชิกรายเดือน

รับสิทธิประโยชน์ พร้อมทั้งราคาพิเศษ จากการชำระเงินด้วยการตัดบัตรเครดิต/บัตรเดบิตอัตโนมัติทุกเดือน สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยไม่มีเงื่อนไข

โปรแกรมต่ออายุรายครั้ง

มีความยืดหยุ่นในการเลือกระยะเวลาการใช้งาน สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง

การจอง

ราคา

ชำระเงิน

อื่น ๆ

คำแนะนำ

แนะนำการใช้บริการด้วยโปรแกรมสมาชิกรายเดือน
ในกรณียังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาเช่าที่แน่ชัดได้

แนะนำการใช้บริการด้วยโปรแกรมต่ออายุรายครั้ง
ในกรณีมีระยะเวลาชัดเจนหรือต้องการใช้บริการระยะสั้น

เหมาะกับ